מרוץ חבל יבנה וצעדת ח"י 2015 5 ק"מ תחרותי

מאי 2015