מרוץ ראשון לציון, אליפות הארץ ל 15 ק"מ 2016 15 ק"מ - בוגרים כללי, 15 ק"מ

פברואר 2016

גברים