מרוץ המדרגות של עזריאלי 2009 זינוק 6-מקצה חברות

נובמבר 2009