מרוצי האוניברסיטה העברית 2008 תחרותי 5 ק"מ

דצמבר 2008