מרוץ עין גדי הבינלאומי 2007 מקצה ילדים

פברואר 2007