מרוץ המדרגות של כלל בריאות בעזריאלי 2010 זינוק 6 - קבוצות/חברות

נובמבר 2010