מרוץ חולון 2005 תחרותי 10 ק"מ - ותיקים 50-54

ספטמבר 2005