מרוץ שלושת הגבולות 2006 ריצה 10 קמ - בוגרים 20-29, 10ק"מ

מרץ 2006