מרוץ בתי ספר צהלה השני 2009 ילדים גיל 12

יוני 2009