מרוץ ר"ג ע"ש דוד מלמדוביץ 2001 , ילדים עד 3,143 15 מ

פברואר 2001