מרוץ הר איתן 2018 16 ק"מ - גברים 40-54 ,16 ק"מ

ספטמבר 2018