מרוץ נחל 2019 10 ק"מ - נשים 40-49 ,10 ק"מ

יולי 2019