מרוץ נחל 2019 10 ק"מ - גברים 50-59 ,10 ק"מ

יולי 2019