מרוץ ראשון לציון 2019 15 ק"מ - נשים 40-44 ,15 ק"מ

פברואר 2019