משחה אכזיב 2016 1500 מטר - בוגרים 50-54, 1500מ

מאי 2016