מרוץ הלפיד בסוסיא ע"ש דרור ויינברג 2016 10 ק"מ ריצה תחרותית

דצמבר 2016