משחה עמק חפר 2013 1.5ק"מ

ספטמבר 2013

קטגוריות

בוגרים 1.5 20-24 ק"מ
2 תוצאות
בוגרים 1.5 25-29 קמ
6 תוצאות
גברים 1.5 30-34 ק"מ
10 תוצאות
גברים 1.5 40-44 ק"מ
18 תוצאות
גברים 1.5 50-54 ק"מ
4 תוצאות
גברים 1.5 35-39 קמ
8 תוצאות
גברים 1.5 45-49 קמ
20 תוצאות
גברים 1.5 55-59 קמ
3 תוצאות
גברים 1.5 60-64 ק"מ
4 תוצאות
גברים 1.5 65-69 קמ
1 תוצאות
גברים 1.5 70-74 קמ
1 תוצאות
גברים 1.5 75-79 קמ
1 תוצאות
גברים 1.5 80 ק"מ
1 תוצאות
ילדות 1.5 11 ק"מ
4 תוצאות
ילדות 1.5 12 ק"מ
1 תוצאות
ילדות 1.5 13 ק"מ
3 תוצאות
ילדים 1.5 10 ק"מ
6 תוצאות
ילדים 1.5 11 ק"מ
4 תוצאות
ילדים 1.5 12 ק"מ
5 תוצאות
ילדים 1.5 13 ק"מ
8 תוצאות
נוער 1.5 16 ק"מ
5 תוצאות
נוער 1.5 17 ק"מ
2 תוצאות
נוער 1.5 18-19 ק"מ
1 תוצאות
נערות 1.5 14 ק"מ
4 תוצאות
נערות 1.5 15 ק"מ
3 תוצאות
נערות 1.5 16 ק"מ
1 תוצאות
נערות 1.5 17 ק"מ
1 תוצאות
נערים 1.5 14 ק"מ
9 תוצאות
נערים 1.5 15 ק"מ
7 תוצאות
נשים 1.5 20-24 ק"מ
3 תוצאות
נשים 1.5 30-34 ק"מ
4 תוצאות
נשים 1.5 40-44 ק"מ
8 תוצאות
נשים 1.5 50-54 ק"מ
8 תוצאות
נשים 1.5 25-29 קמ
1 תוצאות
נשים 1.5 35-39 קמ
2 תוצאות
נשים 1.5 45-49 קמ
7 תוצאות
נשים 1.5 55-59 קמ
4 תוצאות
נשים 1.5 65-69 קמ
3 תוצאות