מרוץ הקפת התבור ה 57 2009 5 קילומטר חיילים

אפריל 2009