מרוץ הקפת התבור ה-58 2010 11 קילומטר תחרותי

אפריל 2010