חצי מרתון הים האדום 2010 3ק"מ - ילדים 12-13

אוקטובר 2010