מירוץ כוכב יאיר ה-11 2010 2 קילומטר ריצה ילדים

אוקטובר 2010