חצי מרתון עין גדי 2005 2 קילומטר ילדים

פברואר 2005