משחה פלמחים 2012 1500מטר - בוגרים 1.5 ,50-59 קמ

מאי 2012

קטגוריות

בוגרות 1.5 ,19-24 קמ
4 תוצאות
בוגרות 1.5 ,30-34 קמ
4 תוצאות
בוגרות 1.5 ,35-39 קמ
8 תוצאות
בוגרות 1.5 ,40-44 קמ
7 תוצאות
בוגרות 1.5 ,45-49 קמ
15 תוצאות
בוגרות 1.5 ,50-54 קמ
2 תוצאות
בוגרות 1.5 ,50-59 קמ
2 תוצאות
בוגרות 1.5 ,60-64 קמ
1 תוצאות
בוגרות 2 ,65-69 קמ
2 תוצאות
בוגרים 1.5 ,19-24 קמ
6 תוצאות
בוגרים 1.5 ,30-34 קמ
9 תוצאות
בוגרים 1.5 ,35-39 קמ
17 תוצאות
בוגרים 1.5 ,40-44קמ
32 תוצאות
בוגרים 1.5 ,45-49קמ
19 תוצאות
בוגרים 1.5 ,50-54 קמ
10 תוצאות
בוגרים 1.5 ,50-59 קמ
6 תוצאות
בוגרים 1.5 ,60-64 קמ
4 תוצאות
בוגרים 1.5 ,65-69 קמ
1 תוצאות
בוגרים 1.5 ,70 קמ
3 תוצאות
גברים 1.5 ,25-29 קמ
9 תוצאות
ילדות גיל 1.5 ,10 קמ
1 תוצאות
ילדות גיל 1.5 ,12 קמ
2 תוצאות
ילדות גיל 1.5 ,13 קמ
3 תוצאות
ילדות גיל 1.5 ,14 קמ
4 תוצאות
ילדים גיל 1.5 ,10 קמ
1 תוצאות
ילדים גיל 1.5 ,13 קמ
2 תוצאות
ילדים גיל 1.5 ,14 קמ
4 תוצאות
נערות גיל 1.5 ,15 קמ
1 תוצאות
נערות גיל 1.5 ,16 קמ
4 תוצאות
נערות גיל 1.5 ,17 קמ
2 תוצאות
נערות גיל 1.5 ,18 קמ
1 תוצאות
נערים גיל 1.5 ,15 קמ
2 תוצאות
נערים גיל 1.5 ,16 קמ
2 תוצאות
נערים גיל 1.5 ,17 קמ
2 תוצאות
נערים גיל 1.5 ,18 קמ
6 תוצאות
נשים 1.5 ,25-29 קמ
5 תוצאות