מרוץ הבית ה -2 ע"ש עומר מנוס 2017 21.1 ק"מ ריצה תחרותית

ינואר 2017