מרוץ BIG קרית שמונה 2016 10 ק"מ ריצה תחרותית

אוקטובר 2016