אליפות ישראל במרוצי שדה 2017 בוגרים ארוך, 10,450מ

פברואר 2017