מרוץ פתיחת ליגת הפועל למקומות עבודה 2014 5 ק"מ ריצה תחרותית

ספטמבר 2014