משחה אכזיב 2010 2000מטר

ספטמבר 2010

קטגוריות

בוגרות 2 ,19-24 קמ
1 תוצאות
בוגרות 2 ,30-34 קמ
4 תוצאות
בוגרות 2 ,35-39 קמ
5 תוצאות
בוגרות 2 ,40-44 קמ
10 תוצאות
בוגרות 2 ,45-49 קמ
10 תוצאות
בוגרות 2 ,50-54 קמ
4 תוצאות
בוגרות 2 ,50-59 קמ
2 תוצאות
בוגרים 2 ,19-24 קמ
4 תוצאות
בוגרים 2 ,30-34 קמ
8 תוצאות
בוגרים 2 ,35-39 קמ
16 תוצאות
בוגרים 2 ,40-44קמ
20 תוצאות
בוגרים 2 ,45-49קמ
17 תוצאות
בוגרים 2 ,50-54 קמ
7 תוצאות
בוגרים 2 ,50-59 קמ
2 תוצאות
בוגרים 2 ,60-64 קמ
1 תוצאות
בוגרים 2 ,65-69 קמ
1 תוצאות
בוגרים 2 ,70 קמ
2 תוצאות
גברים 2 ,25-29 קמ
6 תוצאות
ילדות גיל 2 ,10 קמ
4 תוצאות
ילדות גיל 2 ,12 קמ
6 תוצאות
ילדות גיל 2 ,13 קמ
3 תוצאות
ילדות גיל 2 ,14 קמ
7 תוצאות
ילדים גיל 2 ,10 קמ
1 תוצאות
ילדים גיל 2 ,11 קמ
1 תוצאות
ילדים גיל 2 ,12 קמ
8 תוצאות
ילדים גיל 2 ,13 קמ
4 תוצאות
ילדים גיל 2 ,14 קמ
8 תוצאות
נערות גיל 2 ,15 קמ
2 תוצאות
נערות גיל 2 ,16 קמ
2 תוצאות
נערות גיל 2 ,17 קמ
1 תוצאות
נערות גיל 2 ,18 קמ
2 תוצאות
נערים גיל 2 ,15 קמ
5 תוצאות
נערים גיל 2 ,16 קמ
5 תוצאות
נערים גיל 2 ,17 קמ
6 תוצאות
נערים גיל 2 ,18 קמ
2 תוצאות
נשים 2 ,25-29 קמ
4 תוצאות