מרוץ כוכב יאיר - צור יגאל 2012 2.5 ק"מ ריצה לילדים

נובמבר 2012