חצי המרתון המדברי ,אילת 2012 חצי מרתון

נובמבר 2012