צליחת הכינרת ה-59 2012 1500 מטר תחרותי

ספטמבר 2012