משחה חדרה מים פתוחים 2015 משחה 1,500 - בוגרים 40-44

ספטמבר 2015