מרוץ אלוני אבא ה-6 2015 1000 מ' ילדי בית הספר

מאי 2015