חצי מרתון ירושלים 2003 מרוץ 10 ק"מ - M2039

מאי 2003

גברים