מרוץ הקפת התבור ה-56 - 11 קמ 2008 5 קילומטר חיילים

אפריל 2008