מרוץ המדרגות של עזריאלי 2008 זינוק 5-נשים, גברים 50+

נובמבר 2008