מרוץ האוניברסיטה ה-8 ע"ש נועם גולדמן 2017 5 ק"מ ריצה תחרותית

נובמבר 2017