חצי מרתון עמק המעיינות 2017 חצי מרתון - ותיקים 69-65 21ק"מ

דצמבר 2017