מרוץ המדרגות של כלל בריאות 2011 זינוק 5 -נשים, גברים 50 ומעלה

נובמבר 2011