אליפות ישראל במרוצי שדה 2012 ילדים עד 11

פברואר 2012