מרוץ העגור ,אגמון החולה 2011 מרוץ העגור 10, ק"מ

דצמבר 2011