מרוץ אשקלון 2014 10 ק"מ הליכה תחרותית - 10KMWF0199

אפריל 2014