מרוץ ברנר ה-2 ע"ש אורלי שחף 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית

מאי 2017