משחה עמק חפר 2016 1.5 ק"מ

אוקטובר 2016

קטגוריות

בוגרים 20-24, 1.5 ק"מ
2 תוצאות
בוגרים 25-29 1.5קמ
5 תוצאות
גברים 30-34, 1.5 ק"מ
10 תוצאות
גברים 35-39 1.5קמ
12 תוצאות
גברים 40-44, 1.5 ק"מ
18 תוצאות
גברים 45-49 1.5קמ
21 תוצאות
גברים 50-54, 1.5 ק"מ
7 תוצאות
גברים 55-59 1.5קמ
5 תוצאות
גברים 60-64 1.5 ק"מ
4 תוצאות
גברים 65-69 1.5קמ
2 תוצאות
גברים 70-74 1.5קמ
2 תוצאות
גברים 80+ 1.5 ק"מ
2 תוצאות
ילדות 10, 1.5 ק"מ
1 תוצאות
ילדות 11, 1.5 ק"מ
4 תוצאות
ילדות 12, 1.5ק"מ
8 תוצאות
ילדות 13, 1.5 ק"מ
2 תוצאות
ילדים 10, 1.5 ק"מ
5 תוצאות
ילדים 11, 1.5 ק"מ
15 תוצאות
ילדים 12, 1.5 ק"מ
13 תוצאות
ילדים 13, 1.5 ק"מ
6 תוצאות
נוער 16, 1.5 ק"מ
8 תוצאות
נוער 17, 1.5 ק"מ
4 תוצאות
נוער 18-19, 1.5 ק"מ
3 תוצאות
נערות 14, 1.5 ק"מ
7 תוצאות
נערות 15, 1.5 ק"מ
5 תוצאות
נערות 16, 1.5 ק"מ
4 תוצאות
נערות 17, 1.5 ק"מ
3 תוצאות
נערות 18-19, 1.5 ק"מ
1 תוצאות
נערים 14, 1.5 ק"מ
11 תוצאות
נערים 15, 1.5 ק"מ
7 תוצאות
נשים 25-29 1.5קמ
2 תוצאות
נשים 35-39 1.5קמ
6 תוצאות
נשים 40-44, 1.5 ק"מ
8 תוצאות
נשים 45-49 1.5קמ
5 תוצאות
נשים 50-54, 1.5 ק"מ
10 תוצאות
נשים 55-59 1.5קמ
3 תוצאות
נשים 60-64, 1.5 ק"מ
1 תוצאות
נשים 65-69 1.5קמ
2 תוצאות
נשים 70-74 1.5קמ
1 תוצאות