חצי מרתון עמק המעיינות 2013 חצי מרתון - ותיקים 21 69-65 ק"מ

דצמבר 2013