מרוץ השלום לזכרו של רבין 2012 3.5 ק"מ ריצה

נובמבר 2012