מרוץ בניה ה-9 בקרני שומרון 2014 10 ק"מ ריצה תחרותית

דצמבר 2014