מרוץ מודיעין ה-10, 12.12.2014 1.5 ק"מ ריצה תחרותית - 1.5KMM1399

דצמבר 2014