מרוץ ירוחם ה-2 "בין מכתש לאגם" 2015 10 ק"מ ריצה תחרותית

פברואר 2015