מרוץ מודיעין הראשון 2005 תחרותי 14 ק"מ

נובמבר 2005